Tổng quan biệt thự của Mr Lâm ở Tam Kỳ – Quảng Nam

Biet thu Mr Lam
Chính diện biệt thự
Cảnh quan trước biệt thự
Cảnh quan phía bên trong – 1
Cảnh bên ngoài nhìn vào
Hình bên phía bên trong – 2
Hình phía chính diện
Một số chi tiết trang trí sẵn

Chuyển hướng :