GIÁ TRỊ CỐT LÕI


1 – ĐẠO ĐỨC: Quyền lợi khách hàng và công ty là trên hết. Không chấp nhận hành vi lợi dụng chức vụ của mình để làm lợi cho cá nhân.

2 – SỰ CHUYÊN NGHIỆP: Đối với bên ngoài đó là tất cả vì quyền lợi khách hàng, đối với bên trong đó là tất cả vì công việc.

3 – GIẢI PHÁP GIÁ TRỊ: Sự xuất sắc về giải pháp tối ưu trong thiết kế, thi công trên nền tảng kiến thức chuyên môn, hiểu biết pháp luật và yếu tố công nghệ.

4 – ĐAM MÊ: Mỗi sản phẩm, mỗi công việc được thực hiện phải trên nền tảng của sự đam mê phát triển năng lực bản thân, sự sáng tạo và mong muốn cống hiến cho xã hội.

5 – SỰ TÔN TRỌNG: Cái tôi của khách hàng và cái tôi của người thiết kế phải được dung hoà. Không chấp nhận hành vi áp đặt dù là từ phía nào: khách hàng hay người thiết kế!